Lilla Katekesen

av Martin Luther

Lilla katekesen är Martin Luthers korta och enkla sammanfattning av den kristna tron och vad varje kristen bör veta. Luther går här igenom de tio budorden, trosbekännelsen och Fader vår. Han beskriver även hur man ber om förlåtelse för sina synder och emottar nattvarden, samt visar många exempel ur bibeln för hur vi bör leva tillsammans.
Denna översättning följer 1529 års utgåva, upptagen i 1580 års Konkordiebok.
Utgivarens förhoppning är att ytterligare många själar ska få uppbyggelse och vägledning genom den.